Kamis, 08 Maret 2012

Guru dan Pegawai MA AL-MA'RUF Margodadi 2018
Untitled Document

NO
NAMA
JABATAN
1

    KAMAD
2

 YUNI SULISWANTI, M.Pd

   WAKA KURIKULUM
Guru Ekonomi
3
    WAKA KESISWAAN
Guru Akidah Akhlak
4
    WAKA SASPRAS
Guru Biologi
5
    BENDAHARA
6
    Ka. TU
7

ERLI NOVIANTI, S.Kom

    TU
8
    Operator
9
   Ka. Perpustakaan
     10    
   Office Boy


DEWAN GURU

NO
NAMA
GURU MATA PELAJARAN
1
    Geografi
2
     Bahasa Arab
3
   Sejarah
4
   Bahasa Indonesia
5
    Fisika dan Matematika
6

7
    Tinkom
8
9
    Matematika
10

ITA WIDYA ASTUTI, S.Pd

    PKn 12
11

MAHFUDIN, S.Pd.I

 
Bahasa Arab
Wali Kelas X-IIS-1
Pembina OSIS

12


13


    
14
    Penjaskes
15

  
16

  
17

18

19
    Sosiologi
20
    Kimia
21

  
22
    SKI
23

AYU ULFA H.Y . S.Pd

    KIMIA
Wali Kelas XII-IPA-2
24

UKHTI KHOLIFATUL AWALIYAH, S.Pd

    Bhs. Inggris
25

26

27

28

RIRIN RETNOWATI, S.E

    Ekonomi
29

NUKE ADISTI R, S.Pd

    PKn
30

31

32
    Security
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .