Kamis, 31 Januari 2013

KEGIATAN PORSENI SE KKM DI MAN KOTAAGUNGComments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .