Rabu, 19 Juni 2013

PENERIMAAN SISWA/I BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014


Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .