Senin, 07 Maret 2016

Desan Guru 12
NAMA   ANDRI PERMANA, S.Pd
NUPTK / PEG ID  10805266190001
Tempat Tgl. Lahir  Margoyoso, 07/04/1990
Pendidikan  S.1
Bidang Study PPKn
Facebook
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .