Senin, 07 Maret 2016

Desan Guru 19
NAMA  MUKLASIN, S.Pd.I
NUPTK / PEG ID  10805266191003
Tempat Tgl. Lahir  Rejosari, 02/02/1991
Pendidikan  S.1
Bidang Study Akidah Akhlak
Facebook
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .