Senin, 07 Maret 2016

Desan Guru 27
NAMA   YENI RAHAYU, S.T
NUPTK / PEG ID  2457758659300023
Tempat Tgl. Lahir  Klaten, 25/11/1980
Pendidikan  S.1
Jabatan Ka. Perpustakaan
Facebook
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .