Senin, 07 Maret 2016

Desan Guru 3
NAMA   EDI SURYANTO, S.Pd.I
NUPTK / PEG ID  5548757658200022
Tempat Tgl. Lahir  Simpang Rowo, 16/02/1979
Pendidikan  S.1
Bidang Study Bahasa Arab
Facebook
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .