Senin, 07 Maret 2016

Desan Guru 4

NAMA   ARIS MUNADI, S.H.I
NUPTK / PEG ID  2760761663120002
Tempat Tgl. Lahir  Gisting, 28/04/1983
Pendidikan  S.1
Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Facebook
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .