Senin, 07 Maret 2016

Kepala Madrasah
NAMA   M. GHUFRON, S.Pd.I
NUPTK / PEG ID  1447759660200042
Tempat. Tgl Lahir  Talang Padang, 15/01/1981
Pendidikan  S.1
Bidang Study Akidah Akhlak
Facebook
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .