Senin, 18 April 2016

GEBYAR MA AL-MA'RUF 2016

GEBYAR MA AL-MA'RUF 2016Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .