Selasa, 03 Mei 2016

Penerimaan Peserta Didik Baru MA Al-Ma'ruf Margodadi TP. 2016/2017

Penerimaan Peserta Didik Baru 

MA Al-Ma'ruf Margodadi TP. 2016/2017


Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .