Senin, 20 Februari 2017

STRUKTUR ORGANISASI MA AL-MA'RUF MARGODADI TAHUN PELAJARAN 2021/2022

STRUKTUR ORGANISASI

MA AL-MA'RUF MARGODADI TP. 2021/2022


Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .