Senin, 22 Oktober 2018

Juara Tari Kreasi GEBYAR MA AL-MA'RUF 2018

Margodadi, 22 Oktober 2018

Juara Tari Kreasi GEBYAR MA AL-MA'RUF 2018
Juara 1 dengan perolehan nilai 243 diraih oleh peserta dengan no urut 11 dari SMA N 2 Kotaagung

Juara 2 dengan perolehan nilai 230 diraih oleh peserta dengan no urut 4 dari SMA N 2 Kotaagung

Juara 3 dengan perolehan nilai 218 diraih oleh peserta dengan no urut 8 dari SMK MULTAZAMComments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .