Kamis, 31 Januari 2019

STUDY TOUR MA AL-MA'RUF MARGODADI 2018/2019

STUDY TOUR MA AL-MA'RUF MARGODADI 2018/2019


Margodadi, 31 Januari 2019
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .