Kamis, 09 Januari 2020

STUDY TOUR MA AL-MA'RUF MARGODADI TP. 2019/2020

STUDY TOUR MA AL-MA'RUF MARGODADI TP. 2019/2020

Margodadi, 01 Januari 2020
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .