Minggu, 31 Mei 2020

Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2020/2021


Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .