Senin, 01 Juni 2020

Alumni Tahun 2019-2020

Alumni Tahun 2019-2020

Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .