Rabu, 03 Maret 2021

Struktur Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf Margodadi 2021 / 2022


Untitled Document

NO
NAMA
JABATAN
1    KAMAD
2 LEGINEM, S.Pd

   WAKA KURIKULUM
Guru Biologi
3
    WAKA KESISWAAN
Guru Fikih
Guru Bahasa Arab
4
    WAKA SASPRAS
Guru Biologi
5
    BENDAHARA
6
    Ka. TU
7

ERLI NOVIANTI, S.Kom

    TU
8
    Operator
9

   Ka. Perpustakaan
     10    

BAGAS ADI M

   Office Boy


DEWAN GURU

NO
NAMA
GURU MATA PELAJARAN
1
    Geografi
2
     Bahasa Arab
3
   Sejarah
4
   Bahasa Indonesia
5
    Fisika dan Matematika
6

7
    Tinkom
8
9
    Matematika
10

ITA WIDYA ASTUTI, S.Pd

    PKn 12
11

MAHFUDDIN, S.Pd.I

 
Bahasa Arab
Wali Kelas X-IIS-1
Pembina OSIS

12


13


    
14

    Penjaskes
15

  
16

  
17

18

19

    Sosiologi
20
    Kimia
21

  
22
    SKI
23


24

UKHTI KHOLIFATUL AWALIYAH, S.Pd

    Bhs. Inggris
25


26

27

28

RIRIN RETNOWATI, S.E
    Ekonomi
29

NUKE ADISTI R, S.Pd
    PKn
30
    PenJasKes
31

32
    
Comments

MA. Al-Ma'ruf Margodadi

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .