Sabtu, 13 Mei 2023

Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Baru TP. 2023/2024

 

Berdasarkan surat keputusan tersebut maka kami memutuskan 

1. Daftar nama calon peserta didik baru dinyatakan diterima atau lulus seleksi  sebagaimana tercantum dalam lampiran
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan
3. Apabila calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sampai hari terakhir, dinyatakan mengundurkan diri dan kekosongan tempat akan diberikan kepada cadangan
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatn apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Daftar nama peserta didik baru yang lulus dapat anda lihat dilampiran ini Daftar Nama Peserta Didik Baru yang Dinyatakan Lulus

*Bagi peserta didik baru yang dinyatakan lulus dapat melengkapi berkas untuk keperluan daftar ulang pada tanggal 15-17 Mei 2023 dan wajib datang bersama walinya ke Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf Margodadi mulai pukul 08:00- 12:00. 

*Keperluan berkas dapat dilihat pada formulir yang telah dibagikan

*Segala bentuk pertanyaan terkait daftar ulang dapat ditanyakan melalui DM di instagram resmi kami @maalmarufmargodadi

*

Comments

maalmaruf

Kepala Madrasah

MA Al-Ma'ruf adalah sebuah Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercirikhaskan Agama Islam .